Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

CERTIFIED_PARTNER_BADGE_HORIZONTAL_500PX

Transformation Agent - valmennusohjelma

Kiinnostaako sinua uusi valmennusohjelma, joka on luotu ihmisille, joilla on palo kehittää ja kehittyä, uudistua ja uudistaa? Ohjelma, joka luo edellytyksiä muutokselle ja muuttumiselle? Ohjelma, jossa digitaalinen fasilitointi on keskiössä ja jossa sen osaaminen vahvistuu keskusteluin ja käytännön harjoituksin? Sellainen on Transformation Agent – powered by Howspace ®.  Valmennusohjelma on ihmislähtöinen oppimismatka, jossa  hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja uusin teknologisin keinoin.

GlobaalinTransformation Agent -valmennusohjelman ovat luoneet ja kehittäneet kansainvälinen ryhmä Howspace partnereita eri puolelta maailmaa. Erilaisten ihmisten ansiosta ohjelmasta syntyi juuri tämän hetken työelämän haasteisiin vastaava. On ollut suuri kunnia kuulua tuohon ryhmään ja päästä nyt jakamaan parhaita universaaleja oppeja eteenpäin suomen kielellä toteutettavassa ohjelmassa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Valmentajasi Riitta Hyppänen

Mitä voin oppia osallistumalla?

Transformation Agent -valmennusohjelman rakenne on sama ympäri maailmaa, mutta keskustelut ja käytännön esimerkit tekevät jokaisesta toteutuksesta ainutlaatuisen. Työkalujen ja käytännön vinkkien lisäksi opit ihmiskeskeisen tavan luoda edellytyksiä oman organisaatiosi oppimiselle ja rakentaa kestävää oppimisen kulttuuria.  Ohjelmaan kuuluu yhteensä kaksi pakollista moduulia ja lisäksi kolme valinnaista moduulia, joista voit valita kaksi mieleisintä tai vaikka kaikki. Oppimismatkasi lopussa saat Howspace Transformation Agent sertifikaatin, jonka voit liittää CV:hen ja Linkediniin.

miten  ohjelma toteutuu?

Ohjelma sisältää sekä samanaikaista että eriaikaista työskentelyä digitaalisella Howspace-alustalla.  Merkittävät muutokset ja todelliset transformaatiot eivät rakennu yksisuuntaisesti vaan onnistumisen edellytyksenä on vuorovaikutus – niin etätyössä, lähityössä kuin hybridityöskentelyssä. Siksi tässäkin ohjelmassa yhteiskehittäminen ja vertaisoppiminen ovat keskiössä hyödyntäen maailman johtavaa digitaalisen fasilitoinnin alustaa, Howspacea. Oppimismatka koostuu itsenäisistä ennakkotehtävistä, yhteisistä valmennussessioista (a’ 1,5 h), pareittain tehtävästä välitehtävästä ja oppimisen reflektoinneista. 

 • Ennakkotehtävät, 1,5 tunnin digitaaliset kohtaamiset, keskustelut ja kehittämiset sekä oppimisen reflektoinnit
 • Asynkrooninen ja synkrooninen työskentely Howspace-alustalla
 • Ryhmäkoko: vähintään 10 osallistujaa

Voit osallistua avoimiin ryhmiin tai pyytää omaa Transformation Agent -valmennusohjelmaa omalle organisaatiollesi.

kenelle ohjelma sopii?

Transformation Agent -valmennusohjelma sopii kaikille henkilöille, jotka haluavat saada aikaiseksi vaikuttavia muutoksia digitaalisten kohtaamisten ja fasilitoinnin avulla.

Roolisi voi olla esimerkiksi:

 • muutosjohtaja
 • uudistaja
 • transformaatiovastaava
 • fasilitaattori
 • kehittäjä
 • HR-johto
 • valmentaja
 • johtaja
 • projektipäällikkö
 • verkostojohtaja

Transformation Agent (TA) moduulit

Nämä kaksi pakollista oppimissessiota Transformation Agent 1 ja 2 Perusteet antavat hyvän perustan vaikuttaville muutoksille. Digitaalinen dialogialusta Howspace tarjoaa sinulle lukuisia erilaisia mahdollisuuksia saada osallistujat keskustelemaan keskenään ja vaikuttamaan aktiivisina toimijoina, ei vain muutoksen kohteina. Ensimmäisessä osassa hahmotamme erilaisia muutostilanteita ja käymme läpi Howspacen keskeiset prinsiipit. Transformation Agent -ohjelmassa on suuri painoarvo keskusteluilla ja myös heti tehtävillä käytännön kokeiluilla. Näin varmistamme, että oppisi tulevat heti käyttöön. Tästä syystä pareittain tehtävä oppimistehtävä käynnistyy jo ensimmäisessä osiossa. Yhteinen ohjelmamme jatkuu oppimistehtävien esittelyllä. Lisäksi suuntaamme kohti tulevaisuuksia muutoksineen ja oppimistarpeineen. Keskeisiä kysymyksiä: Mitä muuttuva työelämä tarkoittaa meille, mitä havaintoja teemme ja mitä ne merkitsevät tämän hetken kannalta?

TA Perusteet:

 • torstai 10.3. klo 9 – 10:30
 • tiistai 22.3. klo 9 – 10:30

Näiden kahden moduulin lisäksi tarjolla on Transformation Agent -valmennusohjelman kolme lisämoduulia (a’ 1,5 h):

 • Oppimismuotoilussa
 • Digitaalisessa työssä
 • Organisaatiomuutoksissa

Mikäli haluat valmennusohjelmasta itsellesi sertifikaatin, valitse noista kolmesta vähintään kaksi. Aikataulun löydät kyseisen moduulin kohdalta.

Halutessasi voit osallistua myös yhteisesti sovittavaan lopetustilaisuuteen.

Transformation Agent -ohjelmassa korostuu koko ajan ihmiskeskeinen oppimiskäsitys. Tässä osiossa Transformation Agent Oppimismuotoilussa käymme erityisesti läpi keskeisiä asioita jatkuvan oppimisen näkökulmasta niin yksilöiden kuin tiimin kannalta. Mistä asioita on huolehdittava jo ennen jonkun tilaisuuden alkua? Entä mikä olisi oppimisen ja uudistumisen kannalta tärkeää tilaisuuden lopussa? Yksi tavoitteista liittyy fasilitaattorin roolin ymmärtämiseen niin yhteisissä hetkissä kuin eri aikaan tapahtuvassa työskentelyssä. Tarjolla siis sinulle oppimisen muotoilua. 

TA Oppimismuotoilussa

 • perjantai 25.3. klo 9 – 10:30

Transformation Agent Digitaalisessa työssä -moduuli peräänkuuluttaa työelämän muuttuessa työnmurroksessa uusien työskentelytapojen ja yhdessä tekemisen ja kehittämisen tarvetta. Fasilitointi ja digitaalinen fasilitointi ovat tämän ajan ydinosaamista. Tässä osiossa pääsemme näiden asioiden ääreen. Mitä muutokset lähityöstä etätyöhön ja hybridityöskentelyyn edellyttävät fasilitaattorilta ja muutosten edistäjiltä? Miten innostaa ja aktivoida? Miten huolehtia, että kaikki tulevat kuulluksi kokouksissa? Miten muokata käytäntöjä, jotka toimivat samassa tilassa, mutta eivät enää virtuaalitilaisuuksissa? Tässä osiossa opit toimivia vinkkejä digitaalisiin työpajoihin, palavereihin ja yhteiskehittämiseen.

TA Digitaalisessa työssä

 • keskiviikko 30.3. klo 9 – 10:30

Vaikka muutos on jatkuvaa, limittäistä ja monivaiheista, paneudumme Transformation Agent Organisaatiomuutoksissa -moduulissa silti vielä teemaan. Onko jo kaikki konstit kokeiltu? Ei varmaan. Mitä eroa on organisaation yksittäisellä  muutoksella ja laajemmin transformaatiolla? Miten rakentaa prosessi, joka lisäisi henkilöstön sitoutumista ja loisi edellytyksiä innostumiselle? Tässä osiossa opit uutta näkökulmaa niin muutosten suunnitteluun kuin toteutukseen. Viestinnällä ja sanoituksella on suuri merkitys ja sitä pääsemme yhdessä harjoittelemaan.

TA Organisaatiomuutoksissa

 • tiistai 5.4. klo 9 – 10:30

Valmennussohjelman hinnoittelu 

 • Valmennusohjelman hinta 150 € / moduuli (+ alv)
 • koko paketti 700 € (+alv)

Transformation Agent -valmennusohjelmaan sitova ilmoittautuminen 14 päivää ennen ohjelman aloitusta. Valmennus veloitetaan osallistumisen vahvistamisen jälkeen ennen ohjelman käynnistymistä.

Kysy lisää ja ilmoittaudu