Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

Tietosuojaseloste

CM & HR Consulting Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterinpitäjä:
CM & HR Consulting Oy

Soukankuja 7 C 70, 02360 Espoo

Y-tunnus 1974847-3

Yhteyshenkilö: Riitta Hyppänen, sähköposti riitta.hyppanen(at)cmhr.fi

Rekisterin nimi: CM & HR Consulting asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen kerääminen ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään riittahyppanen.fi verkkosivuilla ja CM & HR Consulting Oy:n asiakastietojärjestelmässä.

Henkilötietoja kerätään, jotta voidaan palvella asiakasta, hoitaa asiakassuhdetta sekä kehittää liiketoimintaa asiakaskeskeisesti. 

Lisäksi henkilötietoja vastaanotetaan yhteydenottolomakkeiden kautta, materiaalilatausten sekä uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Lomakkeiden tiedot tallentuvat tekniseen järjestelmään ja käsittelemme niitä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja kerääntyy myös, kun ilmoittautuu uutiskirjeemme tilaajaksi. 

Henkilötietojen käytössä toimintaa ohjaa lainmukaisuus, tarpeellisuus, täsmälliyys ja luottamuksellisuus

Rekisterinpitäjä ei luovuta yhteystietoja ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan suostumusta tai erillistä sopimusta.

CM & HR Consulting Oy:n asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaalta saatuja tietoja:

  • yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • asiakkaan itse antamat tiedot itsestään tai edustamastaan organisaatiosta
  • asiakkaan tuottamat materiaalit
  • asiakkaan linkittämät digitaaliset sisällöt
  • asiakkaan suostumuksella kerätyt ja tallennetut tiedot (kyselyt, tehtävät, arvioinnit)
  • asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  • asiakkaan antamat palautteet
  • asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto kuten IP-osoite tai evästetiedot
  • henkilöarvioinnin yhteydessä syntyvät tulokset
  • laskutusjärjestelmässä asiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Yllä olevaa dataa kertyy myös yhteistyökumppaneilta erikseen sovitun mukaisesti.

Uusasiakashankinnassa hyödynnämme henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä saatuja yhteystietoja tai uusasiakashankinnassa mediassa esillä olevia tietoja.

Verkkopalvelussa syntyvän tiedon käyttö

Verkkopalvelussa käytetään kolmannen osapuolen analytiikkapalveluita verkkopalvelun käytön analysointiin ja kehittämiseen. Analytiikkapalveluihin ei viedä henkilötietoja tai tietoja, joilla yksittäisen vierailijan pystyisi tunnistamaan.

Huom. Tämän sivuston julkaisut voivat sisältää myös upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, tutkimustuloksia). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan. 

Henkilöarviointeihin liittyviä tuloksia säilytetään kuitenkin enintään 2 vuotta toimeksiannosta.

Oikeuksia tarkistaa tietoja ja pyytää korjauksia

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot milloin tahansa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen riitta.hyppanen(at)cmhr.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tai oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen riitta.hyppanen(at)cmhr.fi. .

Tiedot on poistettu, kun rekisteröity saa asiasta vahvistuksen. Rekisterinpitäjä on velvollinen vastaamaan asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

CM & HR Consulting Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.