Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

Kategoriat
Ajankohtaista

Merkityksellistä kehittämistä

Kaikki tarpeeseen ja tavoitteisiin liittyvä kehittäminen on tärkeää, mutta Työ2030-ohjelmaan kuuluvien työelämäinnovaatioiden luominen, testaaminen käytännössä ja hyvien kokemusten jakaminen on ollut jotain erityistä. Maailman parhaan työelämän rakentaminen on vielä kesken, mutta silmäteräni Workathlon-sparraustyöpajat pk-yrityksille, Fast expert teams – nopeasti kootut digitaaliset asiantuntijajoukot kompleksisten haasteiden parissa sekä uusin tulokas pk-yritysten vertaisoppimisverkostot ovat osana ulkoista arviointiraporttia, joka […]

Kategoriat
Kasvu yrittäjäksi Osaaminen ja oppiminen

Yrittäjän oman osaamisen kehittäminen

Kun me yrittäjät pidämme huolta osaamisestamme ja sen kehittämisestä, pidämme huolta samalla yrityksestämme. Osaamisemme ja henkilöstömme osaamisen avulla tuotamme palveluja asiakkaille, vastaamme kysyntään entisillä tai uudistettavilla tuotteilla, varaudumme muutoksiin ennakoivasti. Osaaminen on läsnä joka päivä. Miten on osaamisen kehittämisen laita? Tunnistammeko arjen kiireessä osaamisemme, myös sen piilevän, jota ei tule hyödynnettyä? Tunnistammeko osaamistarpeita, joita olisi […]