Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

Yhdessä tehden ideat jalostuvat. Työkalujen kera, sparraten tai ajatuksia jakaen.

Kehittämisprojektisi voi kaivata uutta näkökulmaa, käytännön konkretiaa, toimivia työkaluja tai rohkeutta ja voimaa puskea eteenpäin. Joskus tärkeintä on saada kumppani jakamaa työmäärää. Joskus on helpompaa saada ajatukset ja ideat eteenpäin hyödyntämällä kumppania.

Esimerkkejä kehittämishankkeista:

 • Arvokeskustelut
 • Erilaisuus työyhteisön voimavarana
 • Itsetuntemuksesta oman arjen johtajaksi
 • Johtajuuden kehittäminen
 • Kehityskeskustelut
 • Henkilöstökyselyistä kehittämiseen
 • Lakisääteiset henkilöstösuunnitelmat kuntoon
 • Onnistumiskulttuurin rakentaminen
 • Osaamiskeskustelut
 • Palautekulttuurin luominen
 • Palkitsemisen kehittäminen
 • Rekrytointiin tukea ja työkaluja
 • Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Jokaiseen kehittämishankkeeseen ja tilanteeseen etsitään yhdessä soveltuvat osallistumista aktivoivat työvälineet. Usein tilannetta selkiytetään aluksi kyselyllä ja haastatteluilla. 

Osa kehittämishankkeista on helppo toteuttaa myös etänä. Mitä suuremmaksi osallistujajoukko tulee, sitä tärkeämmäksi tulee oikein valitut työkalut ja huolellinen suunnittelu tehtävineen.

Selkeä trendi on siirtyminen koko päivän tilaisuuksista ja ”kertarysähdyksistä” suunniteltuun, koko ajan kehittyvään kasvuohjelmaan, johon osallistuminen on helppoa, nopeaa ja tarkoituksenmukaista.

Tässä muutamia esimerkkejä ja käyttötarkoituksia yhteistyökumppanieni kanssa tuotetuista palveluista.

 • Arvokeskustelut – miten varmistetaan arvojen toteutuminen arjessa? (Vibemetrics)
 • Itsetuntemus ja erilaisuuden hyödyntäminen (Extended DISC, Narrative Big Five, Peili)
 • Johtamisen ja johtajuuden kehittäminen (360, henkilöstökysely, erilliset selvitykset & tehtävät)
 • Kehittäminen – ideoinnista priorisoituihin päätöksiin (Innoduel)
 • Rekrytointipäätösten tueksi henkilöarviointi (Narrative Big Five)
 • Työpäiväkokemuksen kehittäminen (Fiilismittari, henkilöstökysely

Asiakkaitani mm.

Keskustellaan vaihtoehdoista!