Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

CERTIFIED_PARTNER_BADGE_HORIZONTAL_500PX

Riitan DialogiAreena

Lämpimästi tervetuloa Riitan DialogiAreenalle!

Kokoonnumme tänne ajankohtaisten työelämäteemojen äärelle keskustelemaan, esittämään kysymyksiä, etsimään vastauksia tai ainakin polkua seuraavan vinkin ääreen. 

Nämä oppimistuokiot perustuvat positiiviseen ja ihmislähtöiseen vuorovaikutukseen digitaalisten kohtaamisten äärellä. 

Unohda perusteamsit ja webinaarit suljetuin kameroin diaesitysten kera. Riitan DialogiAreenalla on napakoita alustuksia vaihtuvine keskustelupareineen. Lisäksi keskuteluihin kutsutaan mukaan kaikki osallistujat hyödyntäen digitaalista dialogialustaa, Howspacea.

Tässä blogikirjoitus Digitaalisia kohtaamisia Riitan DialogiAreenalla.

JUURI NYT käynnissä syksyn tapahtumien suunnittelu

Tapahtumakokonaisuuden ohjelma, sisältö ja tavoitteet

Riitan DialogiAreena käynnistyy etkoilla noin viikko ennen yhteistä tilaisuuttamme Howspace-alustalla. Siellä tutustumme ja lämmittelemme jo aiheella kunkin oman aikataulun mukaisesti. Siellä voi myös esittää jo kysymyksiä. 

Seuraava yhteinen samanaikainen tilaisuutemme käynnistyy maanantaina 26.9. kello 13:00. Teemojen välissä avautuu dialogitehtäviä ja niiden jälkeen tarkastellaan teemaa uudelta näkökulmalta.

Ohjelma päättyy kello 14:00 oppien ja oivallusten jakamiseen. Sitä, mitä ei ehditä tai muisteta käsitellä, voimme jatkaa vielä muutaman päivän jatkoilla.

Riitan DialogiAreena koostuu aina samanaikaisesta ja eriaikaisesta työskentelystä digitaalisella Howspace-alustalla. 

Kenelle tilaisuudet sopivat?

Riitan DialogiAreenalle on tervetullut jokainen, joka on kiinnostunut käsiteltävästä teemasta ja joka voi omassa työssään aihetta hyödyntää.

Roolisi voi olla esimerkiksi esihenkilö | esimies, henkilöstöasiantuntija, johtaja, kehittäjä, lähijohtaja, päällikkö, rehtori, tiiminvetäjä, uudistaja, valmentaja tai yrittäjä.

Lisää tulevia Riitan DialogiAreena -tapahtumia

Kevään DialogiAreenan keskustelut ovat nyt käyty. Yli 100 eri alojen ihmistä osallistui vertaisoppimisen tapahtumiin.

K I I T O S !

SYKSYN TAPAHTUMIA

Saadun innostuneen palautteen perusteella jatkamme kesätauon jälkeen. Suunnittelu käynnistynyt 🙂

26.9. kello 13-14

24.10. kello 13-14

28.11. kello 13-14

Aiempia Riitan DialogiAreena -tapahtumia

PSYKOLOGISTA TURVALLISUUTTA ETÄNÄ

2.5. kello 14-15

Kevään 4. ja samalla viimeinen Riitan DialogiAreena keskittyi teemaan psykologinen turvallisuus etäkohtaamisten yhteydessä. Keskustelukumppaniksi olin pyytänyt Kaj Hellbomin. Kaj on Business Coaching Institute perustaja, tj ja samalla yksi Suomen Coaching-toiminnan merkittävimmistä uranuurtajista. Kaj nosti esiin perusturvallisuuden lisäksi dynaamisen turvallisuuden käsitteen. Etkoilla ja Jatkoilla jaettiin aktiivisesti käytännön vinkkejä.

Kiitos kaikille osallistujille koko kevään osalta!

 

 HENKILÖSTÖSTÖKYSELYJEN PURKU UUSIKSI?

4.4. kello 14-15

Riitan DialogiAreenan huhtikuun teema liittyi kehittämiseen, kyselyihin, mittaamiseen ja tulosten hyödyntämiseen. Otsikkomme oli kysyvä ja kyseenalaistava, niinpä esille tuotiinkin paljon kehitysideoita ja myös jo toteutuneita erilaisia onnistuneita käytäntöjä. 

Keskustelukumppanina oli tällä kertaa henkilöstöpäällikkö Nina Perttula Kuusakoski Oy:ltä, joka uudistaa rohkeasti johtamista samalla luoden vahvaa yrityskulttuuria. Myös henkilöstökyselyjen kehittämisvaihe tehtiin heillä uudella rohkealla tavalla, jossa keskiössä olivat osallistavat menetelmät, dialogi ja valmentava ote. Lisäksi vahva rooli oli digitaalisella alustalla tapahtuneessa keskustelussa ja vertaistuessa. Uuden kokeilun kokemukset ovat kerrassaan vaikuttavia.

Riitan DialogiAreenaan osallistujat ottivat kantaa työkalun omistajuuteen, vastuisiin sekä siihen, miten luodaan edellytykset aidolle kehittämiselle. Yksi keskeinen kysymys oli: Minkälaisia kyvykkyyksiä pitäisi kehittää?

Lämmin kiitos jokaiselle osallistujalle!

DIGITAALINEN YHTEISKEHITTÄMINEN YHTEISÖLLISYYDEN RATKAISUNA? 

MA 7.3. kello 14-15

Voisiko digitaalinen yhteiskehittäminen olla ratkaisu aitoon yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja luomiseen? 

Mitä onnistunut etäosallistuminen edellyttää? Mitä erityistä on huomioitava, kun työpajaa tai valmennusta ei toteuteta samassa fyysisessä tilassa? Millä keinoin yhteisöllisyyttä voi vahvistaa digitaalisin keinoin?

Yhteisen keskustelun virittäjänä kanssani oli Raija Kaljunen Laurea- ammattikorkeakoulusta. Keskustelemme erilaisista toteutuksista, mm. henkilöstön kehittämispäivässä, ryhmävalmennuksissa ja verkostotyössä.

Digitaalinen yhteiskehittäminen on prosessi, jolle on luotava onnistumisen edellytykset kutsusta kiittämiseen. Parhaimmillaan erilaisten ongelmien ratkaiseminen yhdessä ja uuden kokeileminen vahvistaa ja luo myös uudenlaista yhteisöllisyyttä. Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille!

KEHITYSKESKUSTELU VAI SITTENKIN ONNISTUMISKESKUSTELU?
24.1.2022 kello 14-15.

Ensimmäinen Riitan DialogiAreena toteutui tammi-helmikuussa. Aiheena oli Kehityskeskustelu vai sittenkin onnistumiskeskustelu? Aloitimme etkoilla ja maanantaina 24.1. kohtasimme n. 40 henkilön voimin. Keskustelut Sanna Wenströmin kanssa Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta toivat esille kehityskeskustelujen kehittämiseen liittyviä ilmiöitä. Howspace alustalla alkaneet keskustelut jatkuivat jatkojen parissa aina 7.2. asti. Palaute 1. tapahtumasta on ollut erittäin  positiivinen. Tutustu tarkemmin kokemuksiimme blogista. Kiitos kaikille ensimmäiselle oppimismatkalle lähteneille!

Ilmoittaudu mukaan

Tule mukaan energisoivaan viikon aloitukseen Riitan DialogiAreenalle! Tapahtumat ovat maksuttomia osallistujalle, mutta vaativat ennakkoilmoittautumisen mielellään viikko ennen tapahtumaa.

Kohtaamisiin!

Riitta Hyppänen