Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

Fast expert teams - työskentelyn projektointi, fasilitointi ja johtaminen

Haluatko tutustua uudenlaiseen tapaan kehittää ja uudistaa, hyödyntää osaamista uudella tavalla ja oppia uutta, vaikuttaa ja vaikuttua ? Siitä on kyse Fast Expert Teams -toimintatavassa.

Fast Expert Teams -työskentely voidaan toteuttaa monin tavoin aina toimeksiantajan tarpeiden mukaisesti. Kuitenkin muutamat pääperiaatteet ovat keskeisiä Fast Expert Teams -toiminnalle ja juuri ne luovat sen ainutlaatuisuuden ja erottavuuden muista yhteistyön ja yhteiskehittämisen muodoista. 

Tässä ei ole kyse työryhmän perustamisesta, ei tyypillisestä hanketyöskentelystä eikä edes perinteisestä projektista. Ratkottavat ongelmatkaan eivät ole selkeitä ja suoraviivaisia, vaan niitä viheliäisiä ja visaisia. Joskus jopa umpisolmuja tai yksinkertaisesti asioita, joita ei yhdessä siilossa saman ammattikunnan kesken pysty ratkaisemaan. 

Mitä uutta Fast Expert Teams (FET) – toiminta tuo? Erilaisia näkökulmia, kokemusten esille tuontia, uusiksi ajattelua, ennakointia, rohkeita kokeiluja, innovatiivisia ehdotuksia. Kokeile vaikka FET-toimintaa saadaksesi selville ns. second opinion eli aidon vaihtoehdon perinteiselle kehittämistyölle.

Asiantuntijuus ja johtajuus – uusin silmin

Olemme tottuneet määrittämään asiantuntijuuden tutkintojen, työkokemusten tai titteleiden mukaisesti. Fast Expert Teams -toiminnassa asiantuntijuus voi olla kokemuksellista, näkemyksellisyyttä tai vahvaa mielenkiintoa ja vaikuttamisen halua. Kulloinenkin asiantuntijuus on siis tilanne- ja tarvekohtaista.

Uuden äärellä ei riitä, miten on aina ennen tehty. Rohkeus ja luovuus voivat voittaa parhaat käytännöt menneiltä ajoilta.

FET-tiimi toimii varsin itsenäisesti yhteisesti sisäistetyn tehtävänsä ja toimeksiantonsa mukaisesti. Kehittäminen, toisilta oppiminen ja ratkaisujen etsiminen perustuvat luottamukseen. Siksi johtamisen pitää olla asiantuntijoihin luottamista ja luottamuksen rakentamista. Johtamisen on oltava dynaamista tasapainottelua suunnitelmallisuuden ja spontaanisuuden välillä. Tiimejä voi olla useitakin, mikäli ongelma on laaja. FET-toiminnan johtajan tehtävä on etsiä parhaita toimintatapoja, joilla auttaa tiimiä tai tiimejä onnistumaan.

Digitaalista ja dynaamista kehittämistä

Fast Expert Teams -toiminta on nimensä mukaisesti nopean joukkojen toimintaa. Nopeus ja ketteryys näkyvät  kehittämistoiminnan organisoitumisessa ja aloittamisessa kuin myös kehittämistyön etenemisessä.

Usein FET-tiimi työskentelee muutaman viikon ajan x tuntia. Osa yhteisestä työskentelystä tapahtuu samanaikaisesti videoyhteydellä ja osa työskentelystä tapahtuu eriaikaisesti huomioiden kuitenkin sovitut aikataulut. Toimipisteellä, paikkakunnalla tai maalla ei ole väliä. 

 Työskentely etenee vuorovaikutuksen keinoin välillä laajentaen ongelman tarkastelua – välillä kaventaen ja kiteyttäen – hyvien oivalluttavien kysymysten avulla. FET-työskentelyssä hyödynnetään digitaalista yhteiskehittämisen alustaa, Howspacea, jolloin voidaan hyödyntää myös sen tekoälyominaisuuksia.

Digitaalinen fasilitointi on tässä yksi avaintaito. Toinen on digitaalisen kohtaamisen kyvykkyys. Onneksi molempia taitoja voi harjoitella ja vahvista. 

Osaaminen, oppiminen ja kehittäminen samaan aikaan

Perinteisesti ensin pitää oppia (osallistua koulutuksiin, suorittaa tutkintoja), sitten kerryttää osaamistaan moninaisissa vaativissa tehtävissä, sitten on opittava soveltamaan tietojaan ja taitojaan ja vasta tämän jälkeen voi osallistua kehittämiseen. Mitä vaativammasta tai hankalammasta tilanteesta kyse, siihen pyydetään yleensä vain kaikista pätevimmät asiantuntijat. Ne, jotka ovat myös organisaation kiireisimmät ja varatuimmat… 

FET-työskentelyssä eri tavoin hankittu osaaminen, uuden oppiminen ja kehittämistyö integroidaan samaan pakettiin. Haasteen äärellä vuorovaikutuksen keinoin osaamista jaetaan, opitaan toisilta asiantuntijoilta ja kokeillaan uusia tapoja. 

Hyödyt ajan säästönä, laatuna ja aikaansaannoksina

FET-työskentely on nopeaa ja tehokasta. Ei kokousjärjestelyjä, ei matkakustannuksia, sen sijaan lyhyitä samanaikaisia tapaamisia. Osallistujien aidon diversiteetin takia, ongelmaratkaisuihin tulee syvyyttä, monialaisuutta, rohkeutta, uusiksi ajattelua ja uuden näkemistä. FET työskentely on läpinäkyvää ja siksi vaikuttavuusviestintä on tärkeä osa koko FET-prosessia. Tuloksista ja aikaansaannoksista viestitään jatkuvasti, ei vain lopussa.

Kiinnostuitko, miten FET-toimintamalli voisi olla avuksi organisaatiossasi?

Mikäli kaipaat apua vaikuttavissa kehittämistarpeissa fasilitoijan tai projektijohtamisen osalta, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, mistä ongelmassa on kyse ja olisiko Fast Expert Teams siihen ratkaisu.

Jos sinulla on idea työpajaan, ota yhteyttä, katsotaan, mitä voitaisiin saada yhdessä aikaiseksi.