Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

Korostan yhdessä kehittämistä, luomista ja tekemistä.

Moni puhuu osallistamisesta, mutta se ei ole vielä tae sille, että syntyy osallisuuden tunne. Minä puhun mieluummin yhdessäajattelemisesta, yhteisestä kehittämisestä ja luomisesta sekä yhteisestä tekemisestä. Cocreation on hyvä ilmaisu englanniksi aiheesta. Jotta ihmisiä saadaan aidosti osallistumaan yhdessä, on sille luotava suotuisat ja mahdollistavat edellytykset.
Hyödyntäen digitaalisia tekoälypohjaisia työkaluja saadaan vaikka koko henkilöstö mukaan kehittämään pienellä aikapanostuksella. Omien kokemuksieni mukaan hyvä kombinaatio syntyy ennakkovalmistelusta, sopivassa määrin olevista ennakkotehtävistä, kehittämistehtävien selkeydestä ja sujuvuudesta, aikaansaannosten näkyväksi tekemisestä. On tärkeää tuoda esille, MIKSI tehdään, MITEN toimitaan ja MIHIN tämä kehittäminen vaikuttaa. Siinä, missä kirkas tavoite auttaa selkeyteen, arvostus, kunnioittavuus ja kuulluksi tuleminen auttavat sitoutumisessa. Kun tekeminen ja tulokset ovat läpinäkyviä kaikille, innostus ja kiinnostus säilyvät. Kehittämisen suuntaa voidaan joustavasti muuttaa välitulosten myötä.
Käytetyt työkalut ja menetelmät sovitaan yhdessä tilanteen ja tarpeen mukaan

Esimerkkejä ajankohtaisista työpajoista:

  • Arvot ja niiden toimivuus
  • Esihenkilöklinikka – haasteet & vaihtoehdot & ratkaisut
  • Henkilöstökyselyjen tulokset ja kehittämiskohteet
  • HR-prosessien muotoilu käyttäjälähtöiseksi
  • Kick-off – startti uuteen kauteen
  • Muutos- ja kehittämishankkeet
  • Osaamis-, oppimis- ja onnistumiskulttuurin luominen
  • Strategia – strategiasuunnittelu, strategiaviestintä, strategiasta arkeen
  • Strategialähtöinen osaamisen johtaminen
  • Työpäiväkokemus ja sen kehittäminen

Osallistamista aktivoivia työpajoja voi toteuttaa sekä niille sopivassa inspiroivassa tilassa kuin myös etänä. Kevään 2020 aikana on saatu uskomattomia onnistumisia aikaiseksi yhteiskehittämisestä etänä. Virtuaalityöskentelyyn liittyvät työkalut ovat kehittyneet huimasti ja kehittyvät koko ajan. Kaikkea virtuaalityöpaja ei voi korvata, mutta toisin päin ajatellen – miten helposti ja nopeasti saadaankaan järjestettyä kehittämissessioita ilman tilojen etsintää ja matkojen ja majoitusten varaamisia?

ELY KEHA-keskus
Kehityskeskustelu valmentavalla otteella – webinaari
KPedu
Osaamisen ja oppimisen johtaminen
Kuusakoski Oyj
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Newsec Property Asset Management Oy
Previous slide
Next slide

Asiakkaitani mm.

Jos sinulla on idea työpajaan, ota yhteyttä, katsotaan, mitä voitaisiin saada yhdessä aikaiseksi.