Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

Osaaminen näkyviin Erätauko-keskustelun avulla

Tunnistatko sinä työyhteisösi ihmisten osaamisen? Entä oletko tietoinen, mitä kaikkea itse osaat ja mitä vahvuuksia sinulla on? Jos voit vastata kyllä, voit olla tyytyväinen. On nimittäin tunnettu tosiasia, että meillä on vaikeuksia tunnistaa osaamisia - oli kyse toisen tai jopa oman osaamisen hahmottamisesta. Kun osaamista ei tunnista, sitä ei voi hyödyntää eikä sitä voi vahvistaa. Uskon vahvasti siihen, että jokaisella työpaikalla ilmenee potentiaalihävikkiä.

Raskaiden osaamisen kartoitusprojektien sijasta voimme kokeilla kevyempää ja voimaannuttavampaa menetelmää: ohjattua, fasilitoitua keskustelua ryhmässä. On totta, että hyvin toimiva keskustelu toisten ihmisten kanssa tuo osaamisen näkyväksi. Siinä oivaltaa itse, mutta myös keskustelukumppanit havaitsevat jotain uutta, mitä eivät ole ennen tiedostaneet tai havainneet.

Jotta saadaan osaamiskeskustelusta paras lopputulos, voidaan käyttää tähän tarkoitukseen luotua ja suunniteltua menetelmää. Alkuperäistä Erätauko-keskustelumenetelmää jatkojalostaen on luotu uusi konsepti rakentavaan ja tasavertaiseen keskusteluun ryhmässä. Erätauko-keskustelujen pelisääntöihin kuuluu mm. kuuntelu, keskeyttämisen kielto, arkikielen käyttö, kokemusten jakaminen ja näkemysten kysyminen, läsnäolo ja kunnioitus.

Kaikkialla ja kaikin tavoin kertynyt osaaminen on arvokasta!

Tässä Osaaminen näkyviin -dialogissa emme keskustele arvosanoista, tutkinnoista tai opintopisteistä, vaan kaikesta osaamisesta, joka on syntynyt monin eri tavoin. Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä eri työpaikoissa ja eri tehtävissä, opiskeluvaiheessa, vapaa-ajalla, harrastuksissa tai perhe-elämässä.

Emme myöskään keskustele siitä, mitä osaamista puuttuu, vaan keskitymme siihen, mitä on jo. Erätauko-dialogia osaamisen huomaamisessa ja tunnistamisessa ohjaa myönteisyys ja kunkin ihmisen arvostaminen. 

Vasta tunnistettua osaamista voi hyödyntää ja ottaa käyttöön. Vain tunnistettua osaamista voi jakaa toisille. Vain tunnistettua osaamista voi edelleen vahvistaa.

Milloin olisi hyvä kokeilla Erätaukoa osaamisen tunnistamisessa?

Osaaminen ja oppiminen ovat koko ajan ajankohtaisia. Monesti meiltä puuttuu arjessa mahdollisuudet keskustella osaamisesta. Erätauko on tasavertaisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tapahtuva ohjattu, fasilitoitu keskustelu. 

Erätauko sopii erityisen hyvin  tiimien kehityspäiviin, ennen kehityskeskustelujen käynnistymistä tai silloin, kun on tullut uusia työntekijöitä tiimiin – eikö olisi hieno tapa oppia tuntemaan työyhteisöään? Tai silloin, kun yhteisöllisyys kaipaa uutta piristystä – vaikkapa pitkän etätyöskentelyn vastapainoksi. Oikeasti vain mielikuvitus on rajana.

Miten päästä mukaan Erätauko-keskusteluun aiheesta Osaaminen näkyviin?

Kun sinulla on sopiva ryhmä mielessä, vaikka oma tiimi, ota yhteyttä, sovitaan toteutusaika ja -tapa.

Kesto: 1,5 tuntia tai 2 tuntia / ryhmä

Suositeltava ryhmäkoko:
6-12 osallistujaa

Toteutusvaihtoehdot:
verkkototeutuksena (Howspace ja Teams / Meet) tai lähitoteutuksena asiakkaan tiloissa

Hinnoittelu
alkaen 1300 € + alv / ryhmä

Jos sinulla on idea työpajaan, ota yhteyttä, katsotaan, mitä voitaisiin saada yhdessä aikaiseksi.