Riitta Hyppänen – Kohti merkityksellisempää ja miellekkäämpää työelämää.

Kategoriat
Ajankohtaista

Merkityksellistä kehittämistä

Kaikki tarpeeseen ja tavoitteisiin liittyvä kehittäminen on tärkeää, mutta Työ2030-ohjelmaan kuuluvien työelämäinnovaatioiden luominen, testaaminen käytännössä ja hyvien kokemusten jakaminen on ollut jotain erityistä. Maailman parhaan työelämän rakentaminen on vielä kesken, mutta silmäteräni Workathlon-sparraustyöpajat pk-yrityksille, Fast expert teams – nopeasti kootut digitaaliset asiantuntijajoukot kompleksisten haasteiden parissa sekä uusin tulokas pk-yritysten vertaisoppimisverkostot ovat osana ulkoista arviointiraporttia, joka […]